Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021

NGÀY GIỜ VÀ

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG TÁC

NGƯỜI THỰC HIỆN VÀ CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN

NGƯỜI CHỦ TRÌ

Thứ Hai: 18/10/2021

 

 

 

- 8 giờ (VP UBT)

- Xử lý công việc của UBND tỉnh

- Các ngành liên quan

- CT Lê Văn Hẳn

- PCT Lê Thanh Bình

- 8 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra, xử lý công tác XDCB

- Các ngành liên quan

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 9 giờ (BQL KKT)

- Họp Ban Quản lý Khu kinh tế

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 13 giờ 30 (HT Tỉnh ủy)

- Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua chào mừng KN 91 năm ngày thành lập HLHPN VN

- PCT Lê Thanh Bình

- BTV Hội LHPN VN tỉnh

- 14 giờ (HT Tỉnh ủy)

- Họp Thường trực Tỉnh ủy

- CT Lê Văn Hẳn

- Thường trực Tỉnh ủy

- 14 giờ (VP UBT)

- Nghe báo cáo tiến độ các dự án đầu tư

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 16 giờ (VP UBT)

- Họp giao ban TT tâm Chỉ huy và Tổ giúp việc TT chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- CT, các PCT UBND tỉnh

Thứ Ba: 19/10/2021

 

 

 

- 7 giờ 30 (HT Tỉnh ủy)

- Test nhanh Covid-19

- CT, các PCT UBND tỉnh

 

- 8 giờ (BCHQS tỉnh)

- Dự Hội thảo khoa học trực tuyến “Đường HCM trên biển-Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc”

- CT Lê Văn Hẳn

- Bộ Quốc phòng

- 8 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra, xử lý công tác XDCB

- Các ngành liên quan

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 8 giờ (VP UBT)

- Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- Bộ NN và PTNT

- 9 giờ (VP UBT)

- Dự trao tặng “Máy tính tặng em”

- Theo Thư mời

- PCT Lê Thanh Bình

- 14 giờ (VP UBT)

- Họp Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách

- Theo Thư mời

- CT Lê Văn Hẳn

- 14 giờ (VP UBT)

- Họp trực tuyến BCĐ phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục

- Theo Thư mời

- PCT Lê Thanh Bình

- 14 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra các Công ty SXKD ở trạng thái bình thường mới

- Các ngành liên quan

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 16 giờ (VP UBT)

- Họp giao ban TT tâm Chỉ huy và Tổ giúp việc TT chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- CT, các PCT UBND tỉnh

Thứ Tư: 20/10/2021

 

 

 

- 8 giờ (cơ sở)

- Thăm gia đình có người mất vì dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- CT Lê Văn Hẳn

- 8 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra, xử lý công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- PCT Lê Thanh Bình

- 8 giờ (VP UBT)

- Nghe các ngành báo cáo việc giải ngân vốn XDCB đến 30/9/2021

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

 

- 8 giờ (VP UBT)

- Xử lý công việc của UBND tỉnh

- Các ngành liên quan

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 14 giờ (VP UBT)

- Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh

- Theo thông báo

- CT, các PCT UBND tỉnh

- 16 giờ (VP UBT)

- Họp giao ban TT tâm Chỉ huy và Tổ giúp việc TT chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- CT, các PCT UBND tỉnh

Thứ Năm: 21/10/2021

 

 

 

- 8 giờ (HT Tỉnh ủy)

- Họp báo Tỉnh ủy

- CT Lê Văn Hẳn

- Thường trực Tỉnh ủy

- 8 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra, xử lý công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- PCT Lê Thanh Bình

- 8 giờ (VP UBT)

- Xử lý công việc của UBND tỉnh

- Các ngành liên quan

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 14 giờ (VP UBT)

- Nghe báo cáo tiến độ dự án điện gió

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 16 giờ (VP UBT)

- Họp giao ban TT tâm Chỉ huy và Tổ giúp việc TT chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- CT, các PCT UBND tỉnh

Thứ Sáu: 22/10/2021

 

 

 

- 8 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra, xử lý công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- CT, PCT Lê Thanh Bình

- 8 giờ (VP UBT)

- Họp giao ban công tác XDCB

- Các ngành liên quan

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 8 giờ (VP UBT)

- Làm việc với chủ đầu tư dự án CCN Hiệp Mỹ Tây và Phú Cần

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 14 giờ (VP UBT)

- Họp giao ban BCĐ phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- CT, các PCT UBND tỉnh

Thứ Bảy: 23/10/2021

 

 

 

 

- Trực lãnh đạo

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 271
  • Trong tuần: 3,647
  • Tất cả: 441,393