Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nhằm tổ chức tiếp công dân có hiệu quả trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra Kỳ họp; vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 21/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 93/UBND-KH phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc tiếp công dân phải được đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật; tổ chức tiếp công dân, đối thoại với công dân để giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đông người phức tạp, vượt cấp, kéo dài, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra Kỳ họp; đảm bảo đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân phải được xử lý kịp thời đúng theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng hoặc vụ việc có khả năng phát sinh điểm nóng; đảm bảo mối liên hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh và giữa địa phương với các cơ quan Trung ương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, các vụ việc mà cơ quan có thẩm quyền giao; tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; đối với những vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài thì phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh để giải quyết.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh còn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân để thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát sinh khiếu kiện đông người, phối hợp với các ngành có liên quan vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định cua pháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, quyền và nghĩa vụ của công dân để gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện; thường xuyên phối hợp với Ban Dân nguyện, Ban Tiếp công dân của Trung ương, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết, xử lý khi có đoàn đông người kéo ra Trung ương khiếu nại, nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

 

Phòng Nội chính - Nguồn Kế hoạch số 93/KH-UBND

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 266
  • Trong tuần: 3,642
  • Tất cả: 441,388